Рейтинги

РЕЙТИНГ 100 EXPRO – це перший спеціалізований проект в Україні, який представляє кращі компанії нафтогазового сектора України. Основою показників для відбору учасників та складання рейтингів стало анкетування, офіційна звітність та незалежні експертні оцінки. В рейтингу будуть представлено кращі компанії нафтогазового сектора, компанії газовидобутку та продажу газу, газорозподільні та бурові компанії. Також планується спеціальний проект – найкращі компанії у сфері корпоративної соціальної відповідальності, а також юридичні компанії, які обслуговують корпоративних клієнтів газового ринку.

 

Про методологію

Рейтинг ExPro спрямований на підвищення інвестиційної привабливості учасників і формування високого рівня соціального діалогу та ефективних комунікацій між усіма стейкхолдерами. Рейтинг базується на використанні достовірної та своєчасної інформації учасників, які забезпечують високий рівень транспарентності своєї фінансово-господарської діяльності.

В основу рейтингів покладена фінансова звітність як офіційне джерело інформації про фінансово-господарську діяльність учасників. Джерела даних – відкрита інформація та дані учасників ринку.

Розділи РЕЙТИНГ 100 EXPRO

Кращі компанії нафтогазового сектору

Загальний рейтинг учасників, який розкриє дані про доходи та прибутковість протягом звітного періоду ключових гравців ринку та ефективність їх операційної діяльності.

Газовидобуток
  • Газодобувні підприємства (видобування природного газу, учасники-ліцензіанти державної та приватної форми власності, підприємства з іноземними інвестиціями)
  • Динаміка капітальних інвестицій у видобування природного газу
  • Динаміка зростання обсягів видобування природного газу
  • Динаміка зростання активів учасників ринку
  • Бурові компанії, інжинірингові підприємства, науково‑дослідні організації та інші компанії, що працюють у галузі.