Як Україні зробити прорив у нарощуванні видобутку власного газу

Як Україні зробити прорив у нарощуванні видобутку власного газу

Юлія Боржемська, менеджер з регуляторної політики ДТЕК Нафтогаз

Сьогодні обсяг видобутку природного газу в Україні складає близько 20 млрд куб м на рік, що не задовольняє потреби країни. Україна залишається імпортозалежною, а обсяг власного видобутку продовжує падати. Причинами падіння видобутку, в тому числі, експерти називають неефективну розробку залишкових запасів, обмежену кількість вільних перспективних ділянок, виснаженість родовищ понад 80% – і все це правда. Разом з тим, за даними щорічного звіту ВР Statistical Review of World Energy, запаси природного газу в Україні складають 1,1 трлн куб м. Україна посідає друге місце в Європі за обсягом запасів вуглеводнів після Норвегії, запаси якої складають 1,78 трлн куб м. За Україною йдуть Нідерланди з 0,8 трлн  куб м запасів. Постає питання – де ж ці 1,1 трлн куб м і як їх здобути.

ДТЕК Нафтогаз має багаторічний досвід і є провідною компанією з розробки покладів вуглеводнів, що залягають на глибині понад 5000 м. Глибоке буріння, беззаперечно, є пріоритетним напрямом для збільшення власного газовидобутку. Розробка нетрадиційних видів вуглеводнів – газу центрально-басейнового типу також є перспективною, проте реалізація таких проєктів знаходиться на початковій стадії геологічної оцінки і потребує значного часу та капітальних затрат. Враховуючи стійкий світовий тренд падіння цін на вуглеводні, розробку нетрадиційних покладів Україні, ймовірно, доведеться відкласти.

В той же час, на існуючих родовищах виявлено значні обсяги запасів газу, які не розробляються традиційними технологіями через властивості їхніх колекторів. Це газ ущільнених пісковиків діючих родовищ. За даними Державного балансу запаси газу ущільнених пісковиків лише в межах східного нафтогазоносного регіону становлять понад 100 млрд куб м, з яких майже 50 млрд куб м залягають на глибині більше 5000 м.

Поклади газу ущільнених пісковиків діючих родовищ характеризуються низькою пористістю і проникністю, складною геологічною будовою та іншими природними факторами, що впливають на продуктивність свердловин.

Газ ущільнених пісковиків діючих родовищ – доступний ресурс, який дозволить отримати приплив газу промислового значення і наростити обсяги видобутку за умови застосування сучасних технологій інтенсифікації, виявлення продуктивних горизонтів та первинного і вторинного розкриття продуктивних горизонтів у свердловинах. Це вже практично доведено компаніями ДТЕК Нафтогаз,  АТ «Укргазвидобування», «Смарт-Енержі».

Розробка таких покладів є перспективним напрямком для нарощування видобутку і може стати реальним проривом України на шляху до енергонезалежності. Однак реалізація таких проєктів пов’язана з використанням сучасних технологій, а тому потребує відповідного фіскального стимулювання з боку держави.

За розрахунками ДТЕК Нафтогаз, рентабельність таких проєктів може забезпечити рента на рівні 1,25% – аналогічно до ставки ренти на видобуток природного газу, що встановлена для угод про розподіл продукції, та податкові канікули на два роки. Аналогічний підхід вже був запроваджений в Законі України «Про газ (метан) вугільних родовищ», яким передбачалося звільнення на 10 років від оподаткування прибутку суб'єктів господарювання, отриманого від господарської діяльності з видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ.

Для реалізації проєктів з видобутку газу ущільнених пісковиків необхідно запровадити дієвий прозорий механізм правового регулювання, який включає наступне:

  •  запровадження стимулюючої ставки ренти на рівні 1,25% для видобутку газу ущільнених пісковиків, незалежно від форми власності надрокористувача;
  •  закріпити визначення такого газу на законодавчому рівні;
  •  визначити критерії, за якими корисні копалини можуть бути віднесені до газу щільних пісковиків діючих родовищ;
  •  розробити і затвердити Інструкцію Державної комісії по запасах корисних копалин щодо обрахування запасів газу ущільнених пісковиків;
  •  встановити чіткий перелік документів для підтвердження базового обсягу видобутку на родовищі та додаткового обсягу видобутку за рахунок газу щільних пісковиків. Такими документами можуть бути Протокол Державної комісії по запасах корисних копалин щодо затвердження запасів газу ущільнених пісковиків, паспорт свердловини, форма 6ГР, Інтервали перфорацій та Акти випробувань.

Наразі розробка газу ущільнених пісковиків не є рентабельною, тому його видобуток не ведеться. Відповідно, Держава не отримує жодних надходжень до бюджету. У разі запровадження стимулюючих умов для видобутку таких покладів, додатковий видобуток газу становитиме щонайменше 47,4 млрд куб м, а очікувані інвестиції у галузь становитимуть понад $4 млрд. Держава отримає понад $0,2 млрд  ренти та понад $1,1 млрд інших податків, заміщення імпорту газом власного видобутку становитиме близько $0,5 млрд  на рік .