Віталій Коваленко: «Нові блоки зможуть спалювати високозольне вугілля з дотриманням екологічних норм»

Віталій Коваленко: «Нові блоки зможуть спалювати високозольне вугілля з дотриманням екологічних норм»

Одним із найбільш масштабних проектів в електроенергетиці України є будівництво компанією «Донбасенерго» нового енергоблоку (з розділенням на два блоки) Слов’янської ТЕС. До такого значного інвестиційного кроку (вартість проекту становить $684,3 млн) компанію підштовхнула втрата на підконтрольній території Україні ресурсу палива - антрациту, новий блок спроектований для роботи на газовому вугіллі. Для реалізації такого амбітного будівництва була обрана компанія із значним досвідом та пакетом вже реалізованих подібних проектів – китайська Dongfang Electric International Corporation, договір з якою був підписаний 20 грудня 2018р. Про технологічні особливості нових блоків, їх екологічні характеристики та строки будівельних робіт в інтерв’ю для ExPro розповів директор з інвестиційних проектів і перспективного розвитку «Донбасенерго» Віталій Коваленко.

Яка мета проведення нового будівництва?

Реалізація проекту дозволить збільшити встановлену потужність Слов’янської ТЕС на 660 МВт. Таким чином об’єднана енергетична система України отримає додаткові маневрові потужності в одному з найбільш дефіцитних енерговузлів. Також зазначу, що побудовані в рамках проекту енергоблоки відповідатимуть не тільки екологічним вимогам українського законодавства, але й усім європейським технічним вимогам ENTSO-E, а також нормам Європейських Директив з охорони навколишнього природного середовища. Нові енергоблоки будуть спалювати вітчизняне вугілля газової марки. Варто зазначити, що реконструкція енергоблоку №6 Слов’янської ТЕС - це амбітний для компанії «Донбасенерго» проект, один з найбільших за останні роки в українському енергетичному секторі. Він повністю відповідає стратегічним програмним документам держави.

Які характеристики будуть в двох нових енергоблоків?

Проектом передбачена реконструкція енергоблока №6 Слов’янської ТЕС з розділенням на енергоблоки №6б та №6а потужністю не менше 330 МВт кожний за технологією циркулюючого киплячого шару. Коефіцієнт корисної дії кожного енергоблоку становитиме 41%. Номінальні параметри пари за котлом: 25,4 МПа, 570℃.

Яка технологія для будівництва котла та спалювання вугілля буде застосована? Які її переваги у порівнянні з альтернативними варіантами?

Котли, якими будуть оснащені енергоблоки, працюватимуть за технологією циркулюючого киплячого шару (ЦКШ) на надможливих параметрах пари. Це дозволить спалювати низькоякісні марки вугілля з високим вмістом золи, забезпечуючи при цьому виконання європейських вимог щодо рівня викидів пилу, окислів сірки та азоту. Ще одним позитивним ефектом, у порівнянні з класичною факельною технологією, стане зменшення рівня викидів забруднюючих речовин за рахунок встановлення високоефективного пиловловлювача. Це буде рукавний фільтр, який має ступінь очистки димових газів від пилу (твердих часток золи) та оксидів нітрогену на рівні 99,7-99,9 %. Конструктивні особливості фільтрів гарантують високу ефективність уловлювання пилу протягом всього терміну служби. Для зменшення викидів у навколишнє середовище також передбачається оптимальне ведення топкового процесу з подачею вапняку в топку котла і за необхідності застосуванням додаткових засобів із подавлення оксидів азоту чи десульфуризації.

Технологія нових блоків дозволить спалювати низькоякісні марки вугілля, забезпечуючи виконання європейських вимог щодо рівня викидів пилу, окислів сірки та азоту

Ми переконані, що у довгостроковій перспективі зниження викидів забруднюючих речовин електростанції в повітря сприятиме поступовому зменшенню рівня кислотності ґрунту, що позитивно позначиться на його родючості та регіональній екосистемі в цілому.

Які екологічні характеристики будуть мати два нові блоки?

Екологічні показники під час спалювання гарантійного вугілля за нормальних умов відповідатимуть екологічним вимогам законодавства України і вимогам Європейських Директив з охорони навколишнього природного середовища. Зокрема, питомий викид оксидів азоту (NOх) складатиме 150 мг/м3; питомий викид окислів сірки (SO2) – 200 мг/м3; питомий викид окису вуглецю (СО) – 250 мг/м3; а викиди твердих часток перед димовою трубою – 10 мг/м3, приведених до нормальних умов.

Чи будуть мати нові блоки переваги з точки зору надання послуг з балансування енергосистеми у порівнянні з діючим парком енергоблоків ТЕС України?

Енергоблоки будуть повністю відповідати технічним вимогам європейської енергосистеми ENTSO-E, з якою у найближчі декілька років має бути синхронізована українська енергосистема.

Коли будуть розпочаті будівельні роботи? Коли планується здати об’єкти в експлуатацію?

Підписання Контракту з переможцем конкурсних торгів Dongfang Electric International Corporation (DEIC) є тільки першим, але значним кроком на шляху реалізації проекту. Контракт містить ряд передумов, після виконання яких учасники зможуть перейти безпосередньо до активної фази: проектування, виготовлення і постачання устаткування, будівельно-монтажних і пусконалагоджувальних робіт. Також введенню в експлуатацію обов’язково передуватимуть гарантійні випробування.

Одним з найбільш критичних передумов є залучення підрядником фінансування і підписання кредитної угоди між «Донбасенерго», і відповідною фінансовою установою.

У своїй пропозиції конкурсних торгів DEIC надали Лист про наміри фінансування проекту від Bank of China (потенційного кредитора). Поки між «Донбасенерго» і банком ведеться активна робота з обміну необхідними документами для отримання кредиту під проект. Орієнтовною датою введення в експлуатацію для енергоблоку № 6б є кінець 2022 року, для енергоблоку № 6а – кінець 2023 року.

«Донбасенерго» та Bank of China ведуть переговори щодо фінансування проекту

Чи будуть залучені в процесі будівництва (проектування) українські компанії або матеріали? Якщо так, вкажіть, які саме?

Компанія Dongfang Electric International Corporation як підрядник повинна реалізувати контракт «під ключ». Відповідно вона має право обирати субпідрядників на будь-які роботи/послуги за погодженням із нами.

Але зважаючи на те, що реалізація проекту на кожному етапі має відповідати законодавству України, то підряднику необхідно буде залучати українські компанії, що мають відповідні сертифікати чи ліцензії на виконання відповідних робіт чи надання послуг. Це стосується, зокрема, проектування, будівельно-монтажних робіт, тощо. Такі ж вимоги застосовуються до постачальників матеріалів для будівництва.

Який досвід реалізації подібних проектів має китайська компанія Dongfang Electric International Corporation? Чому саме вона була обрана в якості партнера для будівництва?

Наразі переможцем визначено компанію Dongfang Electric International Corporation. Безпосередньо закупівля відбулася публічно з використанням електронної системи «Prozorro» з дотриманням усіх правил і процедур, що встановлені Порядком здійснення допорогових закупівель. Оскільки цінова пропозиція DEIC була найнижчою і відповідала усім вимогам тендерної документації, ця компанія була визначена переможцем.

Нині китайські компанії утримують провідні позиції на світовому ринку виконавців підрядних робіт. Dongfang Electric International Corporation входить до списку 250 міжнародних підрядників за 2018 рік та посідає 155 місце.

Загальна потужність виготовленого DEІC обладнання складає понад 500 ГВт, а щорічний обсяг виробництва електроенергії на ньому займає лідируючу позицію у світовому рейтингу вже 14 років поспіль. Не можна також не звернути увагу і на довгий перелік позитивних відгуків про нашого китайського партнера та тих проектів, які він вже реалізував і які успішно експлуатуються. Отож, вважаємо, що енергетичне обладнання виробництва Dongfang Electric International Corporation є надійним.