УкрДГРІ  –  це унікальна науково-геологічна експертиза

УкрДГРІ – це унікальна науково-геологічна експертиза

У квітні цього року на посаду тимчасово виконуючого обов’язки директора УкрДГРІ був призначений кандидат геологічних наук Андрій Локтєв і йому одразу довелося братися до реформ

Державний геологорозвідувальний інститут (УкрДРГІ) має багаторічний досвід супроводу геологорозвідувальних робіт (ГРР) з пошуку вуглеводнів, рудних та нерудних корисних копалин, вугілля, підземних вод, наукового супроводження регіональних ГРР, дослідження з розробки технологій збагачування мінеральної сировини, геолого-економічного та еколого-геологічного дослідження тощо.

Серед перших кроків Андрія Локтєва на посаді, зокрема: налагодження довгострокової співпраці з надрокористувачами, з надання наукової аналітики на найвищому рівні на договірних відносинах; тісна та плідна співпраця з Державною службою геології та надр України, в питанні підвищення рівня прозорості та спрощення доступу всіх зацікавлених сторін до первинної геологічної інформації; оптимізація витрат та підготовка непрофільних активів (адмінприміщень, які десятиліттями пустують) до приватизації; реорганізація структури Інституту; підсилення кадрового потенціалу та міжнародна співпраця. УкрДРГІ входить до ряду державних організацій, які підпорядковуються Державній службі геології та надр України.

Автор фото Валерій Кузан

Автор фото Валерій Кузан (The Gate Agency)

Основними складовими інституту є наступні відділи:

• Відділ методики нафтогазопошукових робіт;

• Відділ геології рудних та нерудних;

• Відділ методики геологічного картування та картографування;

• Відділ гідрогеологічних та еколого-еологічних досліджень;

• Відділ організації наукового супроводу;

• Відділ інноваційних технологій;

• Відділ геолого-економічної оцінки та підрахунку запасів;

Зокрема варто відзначити діяльності відділу методів нафтогазопошукових робіт, яким керує доктор геологічних наук академік НАН України Олександр Юхимович Лукін. Відділ знаходиться в Чернігові і займається підготовкою пакетів геологічної інформації для нафтогазових спецдозволів, які в останні роки виставляються на онлайн-аукціони Держгеонадрами.

Крім того спеціалістами відділу може надаватися додаткова детальна геологічна аналітика по нафтогазових ліцензійних ділянках, на основі в тому числі аналітичної геологічної інформації, що накопичувалась з 60-70рр по сьогодні, так звана second opinion при виникненні питань у надрокористувачів щодо подальшої діяльності на родовищах.

Також важливим проектом над яким працює відділ методики нафтогазопошукових робіт сумісно з відділом геологічного картування та картографування є “Фонд нафтогазоперспективних об’єктів”, який щорічно оновлюється та видається у вигляді пакету інформації, що складається з комплекту карт фонду нафтогазоперспективних об’єктів нафтогазоносних регіонів України. Карти нафтогазоперспективних об’єктів наочно ілюструють сучасний стан ліцензійної політики держави з нафти і газу та демонструють дієвий та нерозподілений фонд нафтогазоперспективних об’єктів. Карти виготовляються у форматах PDF і ARCGIS. На них нанесені родовища кожного з регіонів, контури ліцензійних ділянок і ділянок УРП, а окрім того районування по кількості залишкових запасів і ресурсів, так звана карта щільності запасів. В пакет також входить структурна карта підложка по основному відбивному горизонту Дніпрово-Донецької западини.

Це дає можливість інвестору більш точно оцінити перспективність ділянки і прийняття рішення покупки спецдозволу, чи детальніше спланувати діяльність з розробки родовищ. Зазначимо, що окремо, підприємство підготувало комплект 29 геологічних карт, що висвітлюють аспекти нафтогазоносності різних нафтогазоносних регіонів України. Це, зокрема, карти покрівлі основних структурних поверхонь, карти поширення колекторів, товщин продуктивних комплексів, розподілу пластових тисків, палеогеографічні карти та інші.

Всі карти доступні у цифровому форматі ArcGIS. В найближчому номері Expro Monthly буде ексклюзивно опубліковано одну з таких карт. Фахівці УкрДГРІ, а саме відділ методики геологічного картування та картографування, нещодавно презентували розробку геоінформаційної системи, яка містить оцифровану первинну геологічну інформацію та результати геофізичних досліджень у свердловинах, здійснених до 2000р, а це більше 350 тис скан-копій документів, що стосуються щонайменше 11 тис свердловин.

Наразі система працює камерально і потребує тестування. Тестовий період триватиме кілька місяців, після чого систему планують вивести онлайн для вільного користування, як основу репозитарію геологічної інформації над реалізацією якої працює Державна Служба геології та надр України. Запропоноване IT-рішення фактично є прототипом онлайн data-room. Наразі у сервісі наявні мапи трубопроводів, карти родовищ, у тому числі структурні карти та геологічні розрізи, нафтогазоносні перспективні структури, карти розміщення свердловин, дані випробувань свердловин, петрофізичні дослідження, комплекси коротажних діаграм та інша первинна геологічна інформація, що знаходиться у власності держави.

До важливих нововведень слід також віднести оновлення переліку послуг для надрокористувачів. Зокрема, відкрито опублікували вартість робіт на сайті підприємства. У списку робіт з‘явились нові послуги, зокрема проходження процедури оцінки впливу на довкілля (ОВД), підготовка пакету документів та їх попереднє опрацювання згідно з порядком надання спецдозволів, підготовка пропозицій щодо розширення меж діючих ліцензій.

Також УкрДГРІ впровадили англомовну версію офіційного веб-сайту http://ukrdgri.gov.ua/ , а також завели фб сторінку підприємства https://www.facebook.com/ukrsgri/ та журналу «Мінеральні ресурси України» https://www.facebook.com/mrugeo/, який зареєстровано в міжнародних наукометричних базах та є провідним фаховим виданням геологічної галузі України.